Formulare si tabele


Exemple și ghiduri de utilizare pentru stiluri de control de formulare, opțiuni de dispunere și componente personalizate pentru crearea unei varietăți mari de forme.

Prezentare generala

Controalele de formă ale Bootstrap se extind pe stilurile noastre de formă reîncărcate cu clase. Utilizați aceste clase pentru a opta pentru afișările personalizate pentru o redare mai consistentă în browsere și dispozitive.

Asigurați-vă că utilizați un atribut de tip adecvat pe toate intrările (de exemplu, e-mail pentru adresa de e-mail sau numărul pentru informații numerice) pentru a profita de controale de intrare mai noi, cum ar fi verificarea prin e-mail, selectarea numărului și multe altele.

Iată un exemplu rapid pentru a demonstra stilurile de formă ale Bootstrap. Citiți documentația privind clasele solicitate, aspectul formularului și multe altele.

We'll never share your email with anyone else.

<form>
 <div class="form-group">
  <label for="exampleInputEmail1">Email address</label>
  <input type="email" class="form-control" id="exampleInputEmail1" aria-describedby="emailHelp" placeholder="Enter email">
  <small id="emailHelp" class="form-text text-muted">We'll never share your email with anyone else.</small>
 </div>
 <div class="form-group">
  <label for="exampleInputPassword1">Password</label>
  <input type="password" class="form-control" id="exampleInputPassword1" placeholder="Password">
 </div>
 <div class="form-group">
  <input type="checkbox" class="form-check-input" id="exampleCheck1"/>
  <label class="form-check-label" for="exampleCheck1">Check me out</label>
 </div>
 <button type="submit" class="btn btn-primary">Submit</button>
</form>

Mărimi

Setați înălțimi folosind clase precum .form-control-lg și .form-control-sm.
<input class="form-control form-control-lg" type="text" placeholder=".form-control-lg">
<input class="form-control" type="text" placeholder="Default input">
<input class="form-control form-control-sm" type="text" placeholder=".form-control-sm">

Readonly cu aspect de text simply

Dacă doriți să aveți <input readonly> elemente în formularul dvs. în stil simplu, folosiți clasa .form-control-plaintext pentru a elimina stilul de câmp al formularului implicit și pentru a păstra marja și umplutura corectă.


<form>
<div class="form-group">
 <label for="staticEmail" class="col-sm-2 col-form-label">Email</label>
 <div class="col-sm-10">
  <input type="text" readonly class="form-control-plaintext" id="staticEmail" value="email@example.com">
 </div>
</div>
<div class="form-group">
 <label for="inputPassword" class="col-sm-2 col-form-label">Password</label>
 <div class="col-sm-10">
  <input type="password" class="form-control" id="inputPassword" placeholder="Password">
 </div>
</div>
</form>

Checkbox-uri si radio butoane

Checkbox-urile și radiourile implicite sunt îmbunătățite odată cu ajutorul .form-check, o singură clasă pentru ambele tipuri de intrare care îmbunătățește aspectul și comportamentul elementelor HTML. Casetele de selectare sunt pentru a selecta una sau mai multe opțiuni dintr-o listă, în timp ce radiourile sunt pentru a selecta o opțiune dintre multe.

Casetele de selectare și radiourile dezactivate sunt acceptate, dar pentru a furniza un cursor nepermis la trecerea <label> părinte, va trebui să adăugați atributul dezactivat la intrarea .form-check-input. Atributul dezactivat va aplica o culoare mai deschisă pentru a ajuta la indicarea stării intrării.


<div class="form-check">
 <input class="form-check-input" type="checkbox" value="" id="defaultCheck1">
 <label class="form-check-label" for="defaultCheck1">
  Default checkbox
 </label>
</div>
<div class="form-check">
 <input class="form-check-input" type="checkbox" value="" id="defaultCheck2" disabled>
 <label class="form-check-label" for="defaultCheck2">
  Disabled checkbox
 </label>
</div>


<div class="form-check">
 <input class="form-check-input" type="radio" name="exampleRadios" id="exampleRadios1" value="option1" checked>
 <label class="form-check-label" for="exampleRadios1">
  Default radio
 </label>
</div>
<div class="form-check">
 <input class="form-check-input" type="radio" name="exampleRadios" id="exampleRadios2" value="option2">
 <label class="form-check-label" for="exampleRadios2">
  Second default radio
 </label>
</div>
<div class="form-check disabled">
 <input class="form-check-input" type="radio" name="exampleRadios" id="exampleRadios3" value="option3" disabled>
 <label class="form-check-label" for="exampleRadios3">
  Disabled radio
 </label>
</div>

Dropdown butoane

Butoane de tip dropdown pentru afișarea listelor de link-uri și multe altele cu pluginul "dropstrap Bootstrap".

Exemple

Înfășurați butonul în .dropdown sau un alt element care declară pozition:relative;. Dropdown-urile pot fi declanșate din elemente <a> sau <button> pentru a vă potrivi mai bine nevoilor potențiale.

Buton unic

Orice element cu clasa .btn poate fi transformat într-un dropdown cu unele modificări de markup. Iată cum le puteți pune să funcționeze cu oricare dintre elementele :

1. Element <button>

<div class="dropdown">
  <button class="btn btn-default btn-lg dropdown-toggle" type="button" data-target="#ddButton01" id="dropdownMenuButton" data-toggle="collapse" aria-haspopup="true" aria-expanded="false">
    Dropdown button
  </button>
  <div class="dropdown-menu" id="ddButton01" aria-labelledby="dropdownMenuButton">
    <a class="dropdown-item" href="#">Action</a>
    <a class="dropdown-item" href="#">Another action</a>
    <a class="dropdown-item" href="#">Something else here</a>
  </div>
</div>


<div class="dropdown show">
  <a class="btn btn-default btn-lg dropdown-toggle" href="#" data-target="#ddButton02" role="button" id="dropdownMenuLink" data-toggle="collapse" aria-haspopup="true" aria-expanded="false">
    Dropdown link
  </a>
  <div class="dropdown-menu" id="ddbutton02" aria-labelledby="dropdownMenuLink">
    <a class="dropdown-item" href="#">Action</a>
    <a class="dropdown-item" href="#">Another action</a>
    <a class="dropdown-item" href="#">Something else here</a>
  </div>
</div>

Buton comutator (switch)

Un comutator are markup-ul unei căsuțe de selectare .custom-control, dar folosește clasa .custom-switch pentru a face un comutator de comutare. Comutatoarele acceptă, de asemenea, atributul disabled.


<!-- Default switch -->
<div class="custom-control custom-switch">
  <input type="checkbox" class="custom-control-input" id="customSwitches">
  <label class="custom-control-label" for="customSwitches">Switch</label>
</div>

Tabele

Exemple

Folosind marcajul de bază al tabelelor, iată cum arată tabelele bazate pe tabele în Bootstrap. Toate stilurile de tabel sunt moștenite în Bootstrap 4, ceea ce înseamnă că orice tabelă cuibărită va fi stilată în același mod ca și părintele.

# Email Status Last Handle
1 ion.popescu@example.com Available Otto
2 marco.chan@example.com Not available Thornton
3 gigi.becali@example.com Non active the Bird

<table class="table">
  <thead>
    <tr>
      <th scope="col">...</th>
      <th scope="col">...</th>
      <th scope="col">...</th>
      <th scope="col">...</th>
      <th scope="col">...</th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
    <tr>
      <th scope="row">...</th>
      <td>...</td>
      <td>...</td>
      <td>...</td>
      <td>...</td>
    </tr>
    <tr>
      <th scope="row">...</th>
      <td>...</td>
      <td>...</td>
      <td>...</td>
      <td>...</td>
    </tr>
    <tr>
      <th scope="row">...</th>
      <td>...</td>
      <td>...</td>
      <td>...</td>
      <td>...</td>
    </tr>
  </tbody>
</table>

Model Template Versiune - I

 
  <!DOCTYPE html>
<html lang="en" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office">
<head>
  <meta charset="utf-8"> <!-- utf-8 works for most cases -->
  <meta name="viewport" content="width=device-width"> <!-- Forcing initial-scale shouldn't be necessary -->
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge"> <!-- Use the latest (edge) version of IE rendering engine -->
  <meta name="x-apple-disable-message-reformatting"> <!-- Disable auto-scale in iOS 10 Mail entirely -->
  <title>MPower_<Cod>.signed.pdf</title> <!-- The title tag shows in email notifications, like Android 4.4. -->
  <!-- Web Font / @font-face : BEGIN -->
  <link href='https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto:400,700' rel='stylesheet' type='text/css'>

  <!-- NOTE: If web fonts are not required, lines 10 - 27 can be safely removed. -->
  <!-- Desktop Outlook chokes on web font references and defaults to Times New Roman, so we force a safe fallback font. -->
  <!--[if mso]>
    <style>
      * {
        font-family: "myriad-pro",sans-serif !important;
      }
    </style>
  <![endif]-->
  <!-- All other clients get the webfont reference; some will render the font and others will silently fail to the fallbacks. More on that here: http://stylecampaign.com/blog/2015/02/webfont-support-in-email/ -->
  <!--[if !mso]><!-->
  <!-- insert web font reference, eg: <link href='https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto:400,700' rel='stylesheet' type='text/css'><link rel="stylesheet" href="https://use.typekit.net/rmb0kvo.css">
  -->
  <!--<![endif]-->
  <!-- Web Font / @font-face : END -->
  <!-- CSS Reset : BEGIN -->
  <style>
    /* What it does: Remove spaces around the email design added by some email clients. */
    /* Beware: It can remove the padding / margin and add a background color to the compose a reply window. */
    html,
    body {
      font-size: 15px !important;
      line-height: 23px !important;
      font-family: 'Roboto', sans-serif !important;
      margin: 0 auto !important;
      padding: 0 !important;
      height: 100% !important; 
      width: 100% !important;
    }

    /* What it does: Stops email clients resizing small text. */
    * {
      -ms-text-size-adjust: 100%;
      -webkit-text-size-adjust: 100%;
    }

    /* What it does: Centers email on Android 4.4 */
    div[style*="margin: 16px 0"] {
      margin: 0 !important;
    }

    /* What it does: Stops Outlook from adding extra spacing to tables. */
    table,
    td {
      mso-table-lspace: 0pt !important;
      mso-table-rspace: 0pt !important;
    }

    /* What it does: Fixes webkit padding issue. Fix for Yahoo mail table alignment bug. Applies table-layout to the first 2 tables then removes for anything nested deeper. */
    table {
      border-spacing: 0 !important;
      border-collapse: collapse !important;
      table-layout: fixed !important;
      margin: 0 auto !important;
    }

      table table table {
        table-layout: auto;
      }

    /* What it does: Prevents Windows 10 Mail from underlining links despite inline CSS. Styles for underlined links should be inline. */
    a {
      text-decoration: none;
    }

    /* What it does: Uses a better rendering method when resizing images in IE. */
    img {
      -ms-interpolation-mode: bicubic;
    }

    /* What it does: A work-around for email clients meddling in triggered links. */
    *[x-apple-data-detectors], /* iOS */
    .unstyle-auto-detected-links *,
    .aBn {
      border-bottom: 0 !important;
      cursor: default !important;
      color: inherit !important;
      text-decoration: none !important;
      font-size: inherit !important;
      font-family: 'Roboto', sans-serif !important;
      font-weight: inherit !important;
      line-height: inherit !important;
    }

    /* What it does: Prevents Gmail from changing the text color in conversation threads. */
    .im {
      color: inherit !important;
    }

    /* What it does: Prevents Gmail from displaying a download button on large, non-linked images. */
    .a6S {
      display: none !important;
      opacity: 0.01 !important;
    }
    /* If the above doesn't work, add a .g-img class to any image in question. */
    img.g-img + div {
      display: none !important;
    }

    /* What it does: Removes right gutter in Gmail iOS app: https://github.com/TedGoas/Cerberus/issues/89 */
    /* Create one of these media queries for each additional viewport size you'd like to fix */

    /* iPhone 4, 4S, 5, 5S, 5C, and 5SE */
    @media only screen and (min-device-width: 320px) and (max-device-width: 374px) {
      u ~ div .email-container {
        min-width: 320px !important;
      }
    }
    /* iPhone 6, 6S, 7, 8, and X */
    @media only screen and (min-device-width: 375px) and (max-device-width: 413px) {
      u ~ div .email-container {
        min-width: 375px !important;
      }
    }
    /* iPhone 6+, 7+, and 8+ */
    @media only screen and (min-device-width: 414px) {
      u ~ div .email-container {
        min-width: 414px !important;
      }

      u ~ .email-padding {
        padding: 15px;
      }
    }

    .email-padding {
      padding: 15px;
    }
  </style>
  <!-- CSS Reset : END -->
  <!-- Reset list spacing because Outlook ignores much of our inline CSS. -->
  <!--[if mso]>
  <style type="text/css">
    ul,
    ol {
      margin: 0 !important;
    }
    li {
      margin-left: 30px !important;
    }
    li.list-item-first {
      margin-top: 0 !important;
    }
    li.list-item-last {
      margin-bottom: 10px !important;
    }

    .email-container {
      width: 680px;
    }
  </style>
  <![endif]-->
  <!-- Progressive Enhancements : BEGIN -->
  <style>
    /* What it does: Hover styles for buttons */

    @media print {
       
 
       html body center { 
         padding: 0 !important;
       }
 
       body {
         -webkit-print-color-adjust: exact !important;
       }
       
       .email-container {
         width: 21cm;
         min-height: 29.7cm !important;
         padding: 2cm;
         margin: 0cm auto !important; 
         page-break-after: always;
       }
 
       
 
       @page {
         size: A4;
         margin: 0;
       }
 
 
 
     }
 
    .button-td,
    .button-a {
      transition: all 100ms ease-in;
    }

    .button-td-primary:hover,
    .button-a-primary:hover {
      background: #555555 !important;
      border-color: #555555 !important;
    }

    /* Media Queries */
    @media screen and (max-width: 680px) {
      


      .email-container {
        width: 100% !important;
        margin: auto !important;
      }

      .email-padding {
        padding: 15px;
      }
      /* What it does: Forces elements to resize to the full width of their container. Useful for resizing images beyond their max-width. */
      .fluid {
        max-width: 100% !important;
        height: auto !important;
        margin-left: auto !important;
        margin-right: auto !important;
      }

      /* What it does: Forces table cells into full-width rows. */
      .stack-column,
      .stack-column-center {
        display: block !important;
        width: 100% !important;
        max-width: 100% !important;
        direction: ltr !important;
      }
      /* And center justify these ones. */
      .stack-column-center { 
        text-align: left !important;
      }
      .stack-column-center table td {
        padding-left: 0 !important;
        padding-right: 0 !important;
      }

      .stack-column-center .img-caption {
        line-height: 40px !important;
      }

      .text-center { 
        text-align: left !important;
      }

      /* What it does: Generic utility class for centering. Useful for images, buttons, and nested tables. */
      .center-on-narrow { 
        text-align: left !important;
        display: block !important;
        margin-left: auto !important;
        margin-right: auto !important;
        float: none !important;
      }

      table.center-on-narrow {
        display: inline-block !important;
      }

      /* What it does: Adjust typography on small screens to improve readability */
      .email-container p {
        font-size: 15px !important;
      }
    }
  </style>
  <!-- Progressive Enhancements : END -->
  <!-- What it does: Makes background images in 72ppi Outlook render at correct size. -->
  <!--[if gte mso 9]>
  <xml>
    <o:OfficeDocumentSettings>
      <o:AllowPNG/>
      <o:PixelsPerInch>96</o:PixelsPerInch>
    </o:OfficeDocumentSettings>
  </xml>
  <![endif]-->
</head>
<!--
  The email background color (#222222) is defined in three places:
  1. body tag: for most email clients
  2. center tag: for Gmail and Inbox mobile apps and web versions of Gmail, GSuite, Inbox, Yahoo, AOL, Libero, Comcast, freenet, Mail.ru, Orange.fr
  3. mso conditional: For Windows 10 Mail
-->
<body width="100%" style="margin: 0; padding: 0 !important; mso-line-height-rule: exactly; background-color: #f6f8fd;">
  <center style="width: 100%; background-color: #f6f8fd; padding: 40px 0;">
    <!--[if mso | IE]>
    <table role="presentation" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="680px" style="background-color: #f6f8fd;">
    <tr>
    <td>
    <![endif]-->
    <!-- Visually Hidden Preheader Text : BEGIN -->
     
    <!-- Visually Hidden Preheader Text : END -->
    <!-- Create white space after the desired preview text so email clients don’t pull other distracting text into the inbox preview. Extend as necessary. -->
    <!-- Preview Text Spacing Hack : BEGIN -->
    <div style="display: none; font-size: 1px; line-height: 1px; max-height: 0px; max-width: 0px; opacity: 0; overflow: hidden; mso-hide: all;">
      &zwnj;&nbsp;&zwnj;&nbsp;&zwnj;&nbsp;&zwnj;&nbsp;&zwnj;&nbsp;&zwnj;&nbsp;&zwnj;&nbsp;&zwnj;&nbsp;&zwnj;&nbsp;&zwnj;&nbsp;&zwnj;&nbsp;&zwnj;&nbsp;&zwnj;&nbsp;&zwnj;&nbsp;&zwnj;&nbsp;&zwnj;&nbsp;&zwnj;&nbsp;&zwnj;&nbsp;
    </div>
    <!-- Preview Text Spacing Hack : END -->
    <!-- Email Body : BEGIN -->
    <table align="center" width="" role="presentation" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" style="margin: 0 auto; min-height: 29cm; max-width: 21cm; background-color: #fff;" class="email-container">
      <tr>
        <td class="email-padding" valign="top" style="position: relative; height: 100%; border: 2px solid transparent;">

          <table style="width: 100%;">
            <tr>
              <td height="40" width="125" style="line-height:77px; vertical-align: top; padding-bottom:10px;">
                <img height=" " src="../template/images/mPower.png" alt="alt_text" border="0" style="display: block; max-width: 100%; max-height:100%; margin-top:3px;">
                
              </td>
              <td style="vertical-align: top; padding-left: 20px; text-align: right; position: relative;">
                <p style="background-color: #255f85; margin: 0; padding: 18px;">
                  <span style="color: #ffffff;float: left;font-size: 10px;max-width: 240px;vertical-align: middle;line-height: 1.2;text-align: left;margin: -11px 0;font-weight: 600;">
                    REGISTRUL ÎMPUTERNICIRILOR DE REPREZENTARE ÎN BAZA SEMNĂTURII ELECTRONICE
                  </span>
                </p>
                <img src="../template/images/bar_code2.png" height="45" style="/* margin-top:-45px; *//* margin-right: 41px; */border:4px solid white;width: 175px;height: 35px;border-bottom: 0;position: absolute;right: 45px;bottom: 3px;">
              </td>
            </tr> 
          </table>
          <table>
            <tr>
              <td colspan="2">
                <table style="width: 100%;" class="table-responsive">
                  <tbody>
                    <tr>
                      <td style="vertical-align: top; padding-top: 5px;">
                        <h3 style="margin-bottom: 0; margin-top: 3px; font-size: 19px; line-height: 1.1;">ÎMPUTERNICIRE DE REPREZENTARE</h3>
                        <span style="font-size: 14px;">POWER OF ATTORNEY / ДОВЕРЕННОСТЬ</span>
                      </td>
                      <td style="padding-left: 50px;">
                        <table style="margin-left: auto !important;width: 100%;margin-right: 0 !important;border: 1px solid #256798; text-align: center;">
                          <tbody>
                            <tr><td rowspan="2" style="border-right: 1px solid #256798; color: #a9a9a9; font-size: 20px; font-weight: 700; width: 40px; padding: 20px 10px; text-align: center;">
                              
                            </td>
                            <td style="font-size: 18px; font-weight: 700; padding: 2px 10px;">
                              1234 1234 1234 1234
                            </td> 
                            </tr>

                            <tr>
                            <td style=" border-top: 1px solid #256798; line-height: 1.2; padding: 2px; color: #4383b4; font-size: 8pt;">
                              <b>1. Cod</b> / Code / Код
                            </td>
                            
                            </tr>
                          </tbody>
                        </table>
                      </td>
                    </tr>
                    <tr>
                      <td colspan="2">
                        <table style="width: 100%;" class="table-responsive"> 
                          <tbody>
                            <tr>
                              <td>
                                <span style="color: #256798; font-size: 8pt; line-height: 1;">2. <b>Tip de împuternicire</b> / Type of power of attorney / Тип доверенности</span>
                                <p style="font-size: 14px; margin: 2px 0 0 12px; line-height: 1.2;">
                                  <b>Ridicare simplă pentru trimiteri poștale complicate
                                    (neînregistrate)</b>
                                </p>
                              </td>
                              <td style="vertical-align: top; padding-left: 50px;">
                                <span style="color: #256798; font-size: 8pt; line-height: 1;">3. <b>Valabilitate</b> / Validity / Срок действия</span>
                                <p style="font-size: 15px; margin: 2px 0 0 12px;">
                                  21.05.2020 - 21.05.2023
                                </p>
                              </td>
                            </tr>

                            <tr>
                              <td style="vertical-align: top;">
                                <span style="color: #256798; font-size: 8pt; line-height: 1;">4. <b>Reprezentat</b> / Authorizing party / Представляемый</span>
                                <p style="font-size: 16px; margin: 4px 0 0 12px; line-height: 1;">
                                  Igor BERCU
                                </p>
                                <span style="font-size: 12px; margin: 0px 0 0 12px;">
                                  IDNP 0960002662211
                                </span>
                              </td>
                              <td style="padding-left: 50px; vertical-align: top;"></style>
                                <span style="color: #256798; font-size: 8pt; line-height: 1;">5. <b>Reprezentant</b> / Authorized party / Представитель</span>
                                <p style="font-size: 16px; margin: 4px 0 0 12px; line-height: 1;">
                                  Nicolae CHEIBAȘ
                                </p>
                                <span style="font-size: 12px; margin: 0px 0 0 12px;">
                                  IDNP 2009600026622
                                </span>
                              </td>
                            </tr>

                            <tr>
                              <td style="padding-bottom: 5px;">
                                <span style="color: #256798; font-size: 8pt; line-height: 1.5; display: inline-block;">6. <b>Conținutul împuternicirii</b> / The content of the power of attorney /<span style="margin-left: 12px; display: inline-block;"> Содержание
                                  доверенности</span></span>
                                 
                              </td>
                              <td>
                                
                              </td>
                            </tr>
                          </tbody>
                        </table>

                      </td>
                    </tr>
                    <tr>
                       
                      <td colspan="2"style="border-top: 1px solid #256798; height: 100px; vertical-align:top; border-bottom: 1px solid #256798; padding: 10px 13px;font-size: 15px; line-height: 1.4;">
                        Prin prezenta Igor BERCU, (IDNO: 0990311086117), împuternicește pe Nicolae CHEIBAȘ (IDNO: 0990206012571) pentru Ridicarea cazierului judiciar la Ministerul de Interne (INDO: 1009600026622) în
                        perioada 01.07.2020 – 01.07.2023.
                      </td>
                    </tr>
                  </tbody>
                 </table>
              </td>
            </tr>
             
            

            <tr>
              <td>
                <table class="table-responsive" style="width: 100%;">
                  <tr> 
                    <td style=" vertical-align: top;">
                      <span style="font-size: 8pt; color:#256798; line-height: 1;">7. <b>Câmpuri adițiionale</b> / Additional fields / Дополнительные поля</span>
                    </td> 
                  </tr>
                  <tr>
                    <td style="padding-left: 13px;">
                      <table class="table-responsive" style="width: 100%;"> 
                        <tr>
                          <td style=" ">
                            <span style="font-size: 8pt; color: #256798; line-height: 1;">7.1 <b>Numărul licenței</b> / Licence ID / Номер лицензии</span>
                            <p style="font-size: 15px; line-height: 1; margin: 0px 0 0 17px;">01 din 21.05.1998</p>
                          
                          </td>
                        </tr>
                        <tr>
                          <td style=" ;">
                            <span style="font-size: 8pt; color: #256798; line-height: 1;">7.2 <b>Adresa</b> / Address / Адрес</span>
                            <p style="font-size: 15px; line-height: 1; margin: 0px 0 0 17px;">mun. Chișinău, str. Lech Kaczynski, 10/1,of. 203</p>
                          
                          </td>
                        </tr>
      
                        <tr>
                          <td style=" ">
                            <span style="font-size: 8pt; color: #256798; line-height: 1;">7.3 <b>Numărul de telefon</b> / Phone number / Телефон</span>
                            <p style="font-size: 15px; line-height: 1; margin: 0px 0 0 17px;">0(799) 08199</p>
                          
                          </td>
                        </tr> 
      
                        <tr>
                          <td style=" ">
                            <span style="font-size: 8pt; color: #256798; line-height: 1;">7.4 <b>Numărul licenței</b> / Licence ID / Номер лицензии</span>
                            <p style="font-size: 15px; line-height: 1; margin: 0px 0 0 17px;">01 din 21.05.1998</p>
                          
                          </td>
                        </tr>
                        <tr>
                          <td style=" ">
                            <span style="font-size: 8pt; color: #256798; line-height: 1;">7.5 <b>Adresa</b> / Address / Адрес</span>
                            <p style="font-size: 15px; line-height: 1; margin: 0px 0 0 17px;">mun. Chișinău, str. Lech Kaczynski, 10/1,of. 203</p>
                          
                          </td>
                        </tr>
      
                        <tr>
                          <td style=" ">
                            <span style="font-size: 8pt; color:#256798; line-height: 1;">7.6 <b>Numărul de telefon</b> / Phone number / Телефон</span>
                            <p style="font-size: 15px; margin: 0px 0 0 17px;">0(799) 08199</p>
                          
                          </td>
                        </tr> 
                      </table>
                    </td>
                  </tr>
                </table>
              </td>
              <td style="vertical-align: top; padding-left: 50px;">
                <table class="table-responsive" style="width: 100%;">
                  <tr> 
                    <td style=" vertical-align: top;">
                      <span style="color: #256798; font-size: 8pt; line-height: 1;">8. <b>Data și Ora generării</b> / Date and Time generation / Дата и Время генерации</span>
                      <p style="font-size: 16px; margin: 4px 0 0 12px; line-height: 1;">
                        21.05.2020
                      </p> 
                    </td> 
                  </tr>
                </table>
                
              </td>
            </tr>
             
            
             

            <!--asdf -->
            <tr class="footer-table" style=" position: absolute; bottom: 0; left: 0; padding: 0 15px;">
              <td colspan="2" style="padding-bottom: 5px;">
                 <table style="width: 100%;">
                  <tbody><tr>
                    <td colspan="2">
                      <span style="font-size: 8pt; color: #256798; line-height: 1;">9. <b>Informații utile</b> / Useful information / Полезная информация</span>
                    </td>
                  </tr>
                  <tr>
                    <td colspan="2" style=" ">
                      <table style="width: 100%;   border: 1px solid #256798; border-spacing: 0px 5px !important; border-collapse: initial !important; table-layout: auto !important;" cellpadding="5">
                        <tbody>
                          <tr>
                            <td valign="top" style="width: 82px; padding-bottom: 0 !important;">
                              <img src="../template/images/qr-temp.png" width="65" height="65">
                              <img src="../template/images/triangle-left.png" height="65" style="float:right;">
                            </td>
                            <td valign="top" style="border-right: 1px solid #c5c5c5; padding-left: 0; padding-bottom: 0 !important;">
                              <p style="font-size: 7px; line-height: 1; margin-top: 0; color: #256798; margin-top: 0; margin-bottom: 5px;">
                                Statutul Împuternicirii de Reprentare poate fi verificat online pe
                                <b>www.mpower.gov.md</b> sau prin utilizarea codului QR cu telefonul
                                mobil
                              </p>
                              <p style="font-size: 7px; line-height: 1; margin-top: 0; margin-bottom: 5px;">
                                This Power of Attorney status of the invoice could be verified online
                                at <b>www.mpower.gov.md</b> or by scanning the QR code with mobile
                                phone.
                              </p>
                              <p style="font-size: 7px; line-height: 1; margin-top: 0; margin-bottom: 0px;">
                                Проверка статуса данной доверенности можно произвести
                                онлайн на <b>www.mpower.gov.md</b> или используя QR код с
                                мобильного телефона
                              </p>
        
                            </td>
                            <td valign="top" style="padding-left: 7px; padding-right: 3px; border-right: 1px solid #c5c5c5; padding-bottom: 0 !important;">
                              <p style="font-size: 7px; color: #256798; line-height: 1; margin-top: 0; margin-top: 0; margin-bottom: 5px;">
                                Registrul Împuternicirilor de Reprezentare în baza semnăturii electonice MPower este înregistrat la Centrul Național de Protecție a Datelor cu Caracter Personal cu numărul de
                                înregistrare #0000077.
                                
                              </p>
                              <p style="font-size: 7px; line-height: 1; margin-top: 0; margin-bottom: 5px;">
                                The Register of Representation Powers based on the MPower electronic signature is registered at the National Center for Personal Data Protection with registration number
                                #0000077.
                              </p>
                              <p style="font-size: 7px; line-height: 1; margin-top: 0; margin-bottom: 0px;">
                                Реестр представительских полномочий на основе электронной подписи MPower зарегистрирован в Национальном центре защиты персональных данных под
                                регистрационным номером #0000077.  
                              </p>
                            </td>
                            <td style="vertical-align: top; padding-bottom: 0; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" width="35"> 
                              <img src="../template/images/icon-ssignature.svg" alt="Signature" style="width: 35px; ">
                            </td>
                            <td valign="top" style=" padding-bottom: 0 !important; padding-left: 0; padding-right: 0; width: 150px; ">
                              <p style="font-size: 7px; color: #256798; line-height: 1; margin-top: 0; margin-top: 0; margin-bottom: 5px;">
                                Semnat electronic în baza Legii Nr. 91 din 29.05.2014 privind semnătura electronică şi documentul electronic.
                              </p>
                              <p style="font-size: 7px; line-height: 1; margin-top: 0; margin-bottom: 5px;">
                                Digitally signed based on Law no.91 from
                                20.15.2014 on electronic signature and
                                electronic document.
                              </p>
                              <p style="font-size: 7px; line-height: 1; margin-top: 0; margin-bottom: 0px;">
                                Подписано электронной подписью на основании Закона 91 от 25.05.2014 об электронной подписи и электронном документе.
                              </p>
                            </td>
                          </tr>
                          <tr>
                            <td colspan="5" style="padding-top: 0px;padding-bottom: 0 !important;">
                              <table style="width: 100%;border-top: 1px solid #c5c5c5;border-spacing: 0px 5px !important;border-collapse: initial !important;" cellpadding="5">
                                <tbody>
                                  <tr>
                                    <td valign="top" style="width: 55px;padding-bottom: 0 !important;padding-top: 10px; padding-left: 0; ">
                                      <img src="../template/images/egov.png" style="width: 57px;"> 
                                    </td>
                                    <td valign="top" style=" padding-right: 0; padding-bottom: 0 !important;">
                                      <p style="font-size:7px; line-height: 1; margin-top: 0; margin-top: 0; margin-bottom: 5px; color: #256798;">
                                        Prestator al Registrului Împuternicirilor de Reprezentare MPower este Instituția Publică Agenția de Guvernare Electronică
                                      </p>
                                      <p style="font-size: 7px; line-height: 1; margin-top: 0; margin-bottom: 5px">
                                        The service provider of Electronic Authorization Registry MPower is the public institution Moldova e-Governance Agency
                                      </p>
                                      <p style="font-size: 7px; line-height: 1;margin-top: 0; margin-bottom: 0">
                                        Поставщиком Электронного Реестра Полномочий MPower является гос. учреждение Агенство Электронного Управления Молдовы
                                      </p>
                
                                    </td>
                                    <td valign="top" style="padding-right: 0px;padding-left: 5px;border-right: 1px solid #c5c5c5;padding-bottom: 0 !important;width: 155px;">
                                      <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0; font-size: 7px; line-height: 1.4; display: table">
                                        <img src="../template/images/location.png" alt="" style="vertical-align: middle; display: table-cell; width: 17px; margin-right: 5px;">
                                        <span style="display: table-cell; vertical-align: top;">
                                          mun. Chișinău, str. Pușkin 42B, MD-2012 42B, str Pușkin, Chișinău, MD-2012 мун. Кишинэу, ул. Пушкина 42Б, MD-2012
                                        </span>
                                      </p>
                                      <p style="font-size: 7px; margin-top: 0; margin-bottom: 0; line-height: 1.1;">
                                        <img src="../template/images/id.png" alt="" style="vertical-align: middle; width: 17px; margin-right: 5px;">
                                        <span>IDNP 1010600034203</span>
                                      </p> 
                                    </td>
                                    <td valign="top" style="padding-left: 8px;padding-bottom: 0 !important;">
                                      <p style="font-size: 7px; line-height: 1; margin-top: 0; color: #256798; margin-top: 0; margin-bottom: 5px">
                                        Pentru asistență la utilizarea MPower Vă rugăm să contactați serviciul suport clienți.
                                      </p>
                                      <p style="font-size: 7px; line-height: 1; margin-top: 0; margin-bottom: 5px;">
                                        Please contact our cllient support service for assistence in using MPower.
                                      </p>
                                      <p style="font-size: 7px; line-height: 1; margin-top: 0; margin-bottom: 5px">
                                        За помощью в работе с MPower пожалуйста обращайтесь в службу поддержки.
                                      </p> 
                                    </td>
                                    <td valign="top" style="padding-left: 2px;padding-bottom: 0 !important;width: 101px;">
                                      <p style="font-size: 7px; margin-top: 0; line-height: 1.1;">
                                        <img src="../template/images/email.png" alt="" style="vertical-align: middle; width: 17px; margin-right: 5px;">
                                        <span>suport.mpower@gov.md</span>
                                      </p>
                                      <p style="font-size: 7px; margin-top: 0; line-height: 1.1;">
                                        <img src="../template/images/phone.png" alt="" style="vertical-align: middle; width: 17px; margin-right: 5px;">
                                        <span>+373 22 820023</span>
                                      </p>
                                    </td>
                                  </tr>
                                </tbody>
                              </table>
              
                            </td>
                          </tr>
                        </tbody>
                        
                      </table>
      
                    </td>
                  </tr>
                  <tr>
                    <td colspan="2"></td>
                  </tr> 
                 </tbody>
                </table>
              </td>

              
            </tr> 
          </table>

        </td>
      </tr>
    </table>
    <!-- Full Bleed Background Section : END -->
    <!--[if mso | IE]>
    </td>
    </tr>
    </table>
    <![endif]-->
  </center>
</body>
</html>

 

Model Template Versiune - II

 
  <!DOCTYPE html>
  <html lang="en" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office">
  <head>
    <meta charset="utf-8"> <!-- utf-8 works for most cases -->
    <meta name="viewport" content="width=device-width"> <!-- Forcing initial-scale shouldn't be necessary -->
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge"> <!-- Use the latest (edge) version of IE rendering engine -->
    <meta name="x-apple-disable-message-reformatting"> <!-- Disable auto-scale in iOS 10 Mail entirely -->
    <title>MPower_<Cod>.signed.pdf</title> <!-- The title tag shows in email notifications, like Android 4.4. -->
    <!-- Web Font / @font-face : BEGIN -->
    <link href='https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto:400,700' rel='stylesheet' type='text/css'>
  
    <!-- NOTE: If web fonts are not required, lines 10 - 27 can be safely removed. -->
    <!-- Desktop Outlook chokes on web font references and defaults to Times New Roman, so we force a safe fallback font. -->
    <!--[if mso]>
      <style>
        * {
          font-family: "myriad-pro",sans-serif !important;
        }
      </style>
    <![endif]-->
    <!-- All other clients get the webfont reference; some will render the font and others will silently fail to the fallbacks. More on that here: http://stylecampaign.com/blog/2015/02/webfont-support-in-email/ -->
    <!--[if !mso]><!-->
    <!-- insert web font reference, eg: <link href='https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto:400,700' rel='stylesheet' type='text/css'><link rel="stylesheet" href="https://use.typekit.net/rmb0kvo.css">
    -->
    <!--<![endif]-->
    <!-- Web Font / @font-face : END -->
    <!-- CSS Reset : BEGIN -->
    <style>
      /* What it does: Remove spaces around the email design added by some email clients. */
      /* Beware: It can remove the padding / margin and add a background color to the compose a reply window. */
      html,
      body {
        font-size: 15px !important;
        line-height: 23px !important;
        font-family: 'Roboto', sans-serif !important;
        margin: 0 auto !important;
        padding: 0 !important;
        height: 100% !important; 
        width: 100% !important;
      }
  
      /* What it does: Stops email clients resizing small text. */
      * {
        -ms-text-size-adjust: 100%;
        -webkit-text-size-adjust: 100%;
      }
  
      /* What it does: Centers email on Android 4.4 */
      div[style*="margin: 16px 0"] {
        margin: 0 !important;
      }
  
      /* What it does: Stops Outlook from adding extra spacing to tables. */
      table,
      td {
        mso-table-lspace: 0pt !important;
        mso-table-rspace: 0pt !important;
      }
  
      /* What it does: Fixes webkit padding issue. Fix for Yahoo mail table alignment bug. Applies table-layout to the first 2 tables then removes for anything nested deeper. */
      table {
        border-spacing: 0 !important;
        border-collapse: collapse !important;
        table-layout: fixed !important;
        margin: 0 auto !important;
      }
  
        table table table {
          table-layout: auto;
        }
  
      /* What it does: Prevents Windows 10 Mail from underlining links despite inline CSS. Styles for underlined links should be inline. */
      a {
        text-decoration: none;
      }
  
      /* What it does: Uses a better rendering method when resizing images in IE. */
      img {
        -ms-interpolation-mode: bicubic;
      }
  
      /* What it does: A work-around for email clients meddling in triggered links. */
      *[x-apple-data-detectors], /* iOS */
      .unstyle-auto-detected-links *,
      .aBn {
        border-bottom: 0 !important;
        cursor: default !important;
        color: inherit !important;
        text-decoration: none !important;
        font-size: inherit !important;
        font-family: 'Roboto', sans-serif !important;
        font-weight: inherit !important;
        line-height: inherit !important;
      }
  
      /* What it does: Prevents Gmail from changing the text color in conversation threads. */
      .im {
        color: inherit !important;
      }
  
      /* What it does: Prevents Gmail from displaying a download button on large, non-linked images. */
      .a6S {
        display: none !important;
        opacity: 0.01 !important;
      }
      /* If the above doesn't work, add a .g-img class to any image in question. */
      img.g-img + div {
        display: none !important;
      }
  
      /* What it does: Removes right gutter in Gmail iOS app: https://github.com/TedGoas/Cerberus/issues/89 */
      /* Create one of these media queries for each additional viewport size you'd like to fix */
  
      /* iPhone 4, 4S, 5, 5S, 5C, and 5SE */
      @media only screen and (min-device-width: 320px) and (max-device-width: 374px) {
        u ~ div .email-container {
          min-width: 320px !important;
        }
      }
      /* iPhone 6, 6S, 7, 8, and X */
      @media only screen and (min-device-width: 375px) and (max-device-width: 413px) {
        u ~ div .email-container {
          min-width: 375px !important;
        }
      }
      /* iPhone 6+, 7+, and 8+ */
      @media only screen and (min-device-width: 414px) {
        u ~ div .email-container {
          min-width: 414px !important;
        }
  
        u ~ .email-padding {
          padding: 15px;
        }
      }
  
      .email-padding {
        padding: 15px;
      }
    </style>
    <!-- CSS Reset : END -->
    <!-- Reset list spacing because Outlook ignores much of our inline CSS. -->
    <!--[if mso]>
    <style type="text/css">
      ul,
      ol {
        margin: 0 !important;
      }
      li {
        margin-left: 30px !important;
      }
      li.list-item-first {
        margin-top: 0 !important;
      }
      li.list-item-last {
        margin-bottom: 10px !important;
      }
  
      .email-container {
        width: 680px;
      }
    </style>
    <![endif]-->
    <!-- Progressive Enhancements : BEGIN -->
    <style>
      @media print {
         
        html, body { 
          margin: 0 !important; 
          padding: 0 !important; 
          min-height: auto;
          height: 28cm !important;
        }
        center { 
          padding: 0  !important;
          page-break-after: always;
          height: 99%;
          border: 2px solid #f000;
          background: white !important;
        }
  
        body { 
          -webkit-print-color-adjust: exact !important;
          color-adjust: exact;
          background-color: white !important;
          padding: 5mm;
          
          
        }
         
        .email-container {
          width: 210mm; 
          height: 100%;
          min-height: 100% !important;
          padding-bottom: 0 !important;
          margin: 0cm auto !important; 
          page-break-after: avoid; 
          
        }
  
        .email-container:last-of-type{page-break-after:auto}
  
         
  
        @page { 
          size: A4;
          size: portrait;
          margin: 0 ;
        }
  
   
  
      }
  
      /* What it does: Hover styles for buttons */
      .button-td,
      .button-a {
        transition: all 100ms ease-in;
      }
  
      .button-td-primary:hover,
      .button-a-primary:hover {
        background: #555555 !important;
        border-color: #555555 !important;
      }
  
      /* Media Queries */
      @media screen and (max-width: 680px) {
        /* TABLE MOBILE
        .table-responsive {
          display: block;
          border: 2px solid red !important;
        }
  
        .table-responsive td {
          display: block
        }
  
        .table-responsive td table {
          margin-left: 0;
          width: 100% !important;
        }
  
        .table-responsive td table td {
          display: table-cell;
        }
  
        .footer-table {
          position: relative !important;
        }
  
        .footer-table table {
          display: block
        }
  
        .footer-table table td {
          display: block
        }
        */
  
  
        .email-container {
          width: 100% !important;
          margin: auto !important;
        }
  
        .email-padding {
          padding: 15px;
        }
        /* What it does: Forces elements to resize to the full width of their container. Useful for resizing images beyond their max-width. */
        .fluid {
          max-width: 100% !important;
          height: auto !important;
          margin-left: auto !important;
          margin-right: auto !important;
        }
  
        /* What it does: Forces table cells into full-width rows. */
        .stack-column,
        .stack-column-center {
          display: block !important;
          width: 100% !important;
          max-width: 100% !important;
          direction: ltr !important;
        }
        /* And center justify these ones. */
        .stack-column-center { 
          text-align: left !important;
        }
        .stack-column-center table td {
          padding-left: 0 !important;
          padding-right: 0 !important;
        }
  
        .stack-column-center .img-caption {
          line-height: 40px !important;
        }
  
        .text-center { 
          text-align: left !important;
        }
  
        /* What it does: Generic utility class for centering. Useful for images, buttons, and nested tables. */
        .center-on-narrow { 
          text-align: left !important;
          display: block !important;
          margin-left: auto !important;
          margin-right: auto !important;
          float: none !important;
        }
  
        table.center-on-narrow {
          display: inline-block !important;
        }
  
        /* What it does: Adjust typography on small screens to improve readability */
        .email-container p {
          font-size: 15px !important;
        }
      }
    </style>
    <!-- Progressive Enhancements : END -->
    <!-- What it does: Makes background images in 72ppi Outlook render at correct size. -->
    <!--[if gte mso 9]>
    <xml>
      <o:OfficeDocumentSettings>
        <o:AllowPNG/>
        <o:PixelsPerInch>96</o:PixelsPerInch>
      </o:OfficeDocumentSettings>
    </xml>
    <![endif]-->
  </head>
  <!--
    The email background color (#222222) is defined in three places:
    1. body tag: for most email clients
    2. center tag: for Gmail and Inbox mobile apps and web versions of Gmail, GSuite, Inbox, Yahoo, AOL, Libero, Comcast, freenet, Mail.ru, Orange.fr
    3. mso conditional: For Windows 10 Mail
  -->
  <body width="100%" style="margin: 0; padding: 0 !important; mso-line-height-rule: exactly; background-color: #f6f8fd;">
    <center style="width: 100%; background-color: #f6f8fd; padding: 40px 0;">
      <!--[if mso | IE]>
      <table role="presentation" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="680px" style="background-color: #f6f8fd;">
      <tr>
      <td>
      <![endif]-->
      <!-- Visually Hidden Preheader Text : BEGIN -->
       
      <!-- Visually Hidden Preheader Text : END -->
      <!-- Create white space after the desired preview text so email clients don’t pull other distracting text into the inbox preview. Extend as necessary. -->
      <!-- Preview Text Spacing Hack : BEGIN -->
      <div style="display: none; font-size: 1px; line-height: 1px; max-height: 0px; max-width: 0px; opacity: 0; overflow: hidden; mso-hide: all;">
        &zwnj;&nbsp;&zwnj;&nbsp;&zwnj;&nbsp;&zwnj;&nbsp;&zwnj;&nbsp;&zwnj;&nbsp;&zwnj;&nbsp;&zwnj;&nbsp;&zwnj;&nbsp;&zwnj;&nbsp;&zwnj;&nbsp;&zwnj;&nbsp;&zwnj;&nbsp;&zwnj;&nbsp;&zwnj;&nbsp;&zwnj;&nbsp;&zwnj;&nbsp;&zwnj;&nbsp;
      </div>
      <!-- Preview Text Spacing Hack : END -->
      <!-- Email Body : BEGIN -->
      <table align="center" width="" role="presentation" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" style="margin: 0 auto; position: relative; min-height: 29cm; max-width: 21cm; background-color: #fff;" class="email-container">
        <tr>
          <td class="email-padding" valign="top" style="position: relative; height: 100%; border: 2px solid transparent;">
  
            <table style="width: 100%;">
              <tr>
                <td height="40" width="125" style="line-height:77px; vertical-align: top; padding-bottom:10px;">
                  <img height=" " src="../template/images/mPower.png" alt="alt_text" border="0" style="display: block; max-width: 100%; max-height:100%; margin-top:3px;">
                  
                </td>
                <td style="vertical-align: top; padding-left: 20px; text-align: right; position: relative;">
                  <p class="bg-blue" style="background-color: #255f85; margin: 0; padding: 18px;">
                    <span style="color: #ffffff;float: left;font-size: 10px;max-width: 240px;vertical-align: middle;line-height: 1.2;text-align: left;margin: -11px 0;font-weight: 600;">
                      REGISTRUL ÎMPUTERNICIRILOR DE REPREZENTARE ÎN BAZA SEMNĂTURII ELECTRONICE
                    </span>
                  </p>
                  <img src="../template/images/bar_code2.png" height="45" style="/* margin-top:-45px; *//* margin-right: 41px; */border:4px solid white;width: 175px;height: 35px;border-bottom: 0;position: absolute;right: 45px;bottom: 3px;">
                </td>
              </tr> 
            </table>
            <table>
              <tr>
                <td colspan="2">
                  <table style="width: 100%;" class="table-responsive">
                    <tbody>
                      <tr>
                        <td style="vertical-align: top; padding-top: 5px;">
                          <h3 style="margin-bottom: 0; margin-top: 3px; font-size: 19px; line-height: 1.1;">ÎMPUTERNICIRE DE REPREZENTARE</h3>
                          <span style="font-size: 14px;">POWER OF ATTORNEY / ДОВЕРЕННОСТЬ</span>
                        </td>
                        <td style="padding-left: 50px;">
                          <table style="margin-left: auto !important;width: 100%;margin-right: 0 !important;border: 1px solid #256798; text-align: center;">
                            <tbody>
                              <tr><td rowspan="2" style="border-right: 1px solid #256798; color: #a9a9a9; font-size: 20px; font-weight: 700; width: 40px; padding: 20px 10px; text-align: center;">
                                
                              </td>
                              <td style="font-size: 18px; font-weight: 700; padding: 2px 10px;">
                                1234 1234 1234 1234
                              </td> 
                              </tr>
  
                              <tr>
                              <td style=" border-top: 1px solid #256798; line-height: 1.2; padding: 2px; color: #4383b4; font-size: 8pt;">
                                <b>1. Cod</b> / Code / Код
                              </td>
                              
                              </tr>
                            </tbody>
                          </table>
                        </td>
                      </tr>
                      <tr>
                        <td colspan="2">
                          <table style="width: 100%;" class="table-responsive"> 
                            <tbody>
                              <tr>
                                <td>
                                  <span style="color: #256798; font-size: 8pt; line-height: 1;">2. <b>Tip de împuternicire</b> / Type of power of attorney / Тип доверенности</span>
                                  <p style="font-size: 14px; margin: 2px 0 0 12px; line-height: 1.2;">
                                    <b>Ridicare simplă pentru trimiteri poștale complicate
                                      (neînregistrate)</b>
                                  </p>
                                </td>
                                <td style="vertical-align: top; padding-left: 50px;">
                                  <span style="color: #256798; font-size: 8pt; line-height: 1;">3. <b>Valabilitate</b> / Validity / Срок действия</span>
                                  <p style="font-size: 15px; margin: 2px 0 0 12px;">
                                    21.05.2020 - 21.05.2023
                                  </p>
                                </td>
                              </tr>
  
                              <tr>
                                <td style="vertical-align: top;">
                                  <span style="color: #256798; font-size: 8pt; line-height: 1;">4. <b>Reprezentat</b> / Authorizing party / Представляемый</span>
                                  <p style="font-size: 16px; margin: 4px 0 0 12px; line-height: 1.1;">
                                    Agentia Nationala pentru Reglementare in Comunicatii Electronice si Tehnologia Informatiei
                                  </p>
                                  <span style="font-size: 12px; margin: 0px 0 0 12px;">
                                    IDNP 0960002662211
                                  </span>
                                </td>
                                <td style="padding-left: 50px; vertical-align: top;"></style>
                                  <span style="color: #256798; font-size: 8pt; line-height: 1;">5. <b>Reprezentant</b> / Authorized party / Представитель</span>
                                  <p style="font-size: 16px; margin: 4px 0 0 12px; line-height: 1.1;">
                                    Nicolae<br> CHEIBAȘ
                                  </p>
                                  <span style="font-size: 12px; margin: 0px 0 0 12px;">
                                    IDNP 2009600026622
                                  </span>
                                </td>
                              </tr>
  
                              <tr>
                                <td style="padding-bottom: 5px;">
                                  <span style="color: #256798; font-size: 8pt; line-height: 1.5; display: inline-block;">6. <b>Conținutul împuternicirii</b> / The content of the power of attorney /<span style="margin-left: 12px; display: inline-block;"> Содержание
                                    доверенности</span></span>
                                   
                                </td>
                                <td>
                                  
                                </td>
                              </tr>
                            </tbody>
                          </table>
  
                        </td>
                      </tr>
                      <tr>
                         
                        <td colspan="2"style="border-top: 1px solid #256798; height: 100px; vertical-align:top; border-bottom: 1px solid #256798; padding: 10px 13px;font-size: 15px; line-height: 1.4;">
                          Prin prezenta Igor BERCU, (IDNO: 0990311086117), împuternicește pe Nicolae CHEIBAȘ (IDNO: 0990206012571) pentru Ridicarea cazierului judiciar la Ministerul de Interne (INDO: 1009600026622) în
                          perioada 01.07.2020 – 01.07.2023.
                        </td>
                      </tr>
                    </tbody>
                   </table>
                </td>
              </tr>
               
              
  
              <tr>
                <td>
                  <table class="table-responsive" style="width: 100%;">
                    <tr> 
                      <td style=" vertical-align: top;">
                        <span style="font-size: 8pt; color:#256798; line-height: 1;">7. <b>Câmpuri adițiionale</b> / Additional fields / Дополнительные поля</span>
                      </td> 
                    </tr>
                    <tr>
                      <td style="padding-left: 13px;">
                        <table class="table-responsive" style="width: 100%;"> 
                          <tr>
                            <td style=" ">
                              <span style="font-size: 8pt; color: #256798; line-height: 1;">7.1 <b>Numărul licenței</b> / Licence ID / Номер лицензии</span>
                              <p style="font-size: 15px; line-height: 1; margin: 0px 0 0 17px;">01 din 21.05.1998</p>
                            
                            </td>
                          </tr>
                          <tr>
                            <td style=" ;">
                              <span style="font-size: 8pt; color: #256798; line-height: 1;">7.2 <b>Adresa</b> / Address / Адрес</span>
                              <p style="font-size: 15px; line-height: 1; margin: 0px 0 0 17px;">mun. Chișinău, str. Lech Kaczynski, 10/1,of. 203</p>
                            
                            </td>
                          </tr>
        
                          <tr>
                            <td style=" ">
                              <span style="font-size: 8pt; color: #256798; line-height: 1;">7.3 <b>Numărul de telefon</b> / Phone number / Телефон</span>
                              <p style="font-size: 15px; line-height: 1; margin: 0px 0 0 17px;">0(799) 08199</p>
                            
                            </td>
                          </tr> 
        
                          <tr>
                            <td style=" ">
                              <span style="font-size: 8pt; color: #256798; line-height: 1;">7.4 <b>Numărul licenței</b> / Licence ID / Номер лицензии</span>
                              <p style="font-size: 15px; line-height: 1; margin: 0px 0 0 17px;">01 din 21.05.1998</p>
                            
                            </td>
                          </tr>
                          <tr>
                            <td style=" ">
                              <span style="font-size: 8pt; color: #256798; line-height: 1;">7.5 <b>Adresa</b> / Address / Адрес</span>
                              <p style="font-size: 15px; line-height: 1; margin: 0px 0 0 17px;">mun. Chișinău, str. Lech Kaczynski, 10/1,of. 203</p>
                            
                            </td>
                          </tr>
        
                          <tr>
                            <td style=" ">
                              <span style="font-size: 8pt; color:#256798; line-height: 1;">7.6 <b>Numărul de telefon</b> / Phone number / Телефон</span>
                              <p style="font-size: 15px; margin: 0px 0 0 17px;">0(799) 08199</p>
                            
                            </td>
                          </tr> 
                        </table>
                      </td>
                    </tr>
                  </table>
                </td>
                <!-- <td style="vertical-align: top; padding-left: 50px;">
                  <table class="table-responsive" style="width: 100%;">
                    <tr> 
                      <td style=" vertical-align: top;">
                        <span style="color: #256798; font-size: 8pt; line-height: 1;">8. <b>Data generării</b> / Insurance date / Дата генерации</span>
                        <p style="font-size: 16px; margin: 4px 0 0 12px; line-height: 1;">
                          21.05.2020
                        </p> 
                      </td> 
                    </tr>
                  </table>
                  
                </td>
                -->
              </tr>
               
              
               
  
              <!--asdf -->
              <tr class="footer-table" style=" position: absolute; bottom: 0; left: 0; padding: 0 15px;">
                <td colspan="2" style="padding-bottom: 5px;">
                   <table style="width: 100%;">
                    <tbody>
                      <tr>
                        <td style=" vertical-align: top;">
                          <span style="color: #256798; font-size: 8pt; line-height: 1;">8. <b>Data și Ora generării</b> / Date and Time generation / Дата и Время генерации</span>
                          <p style="font-size: 16px; margin: 4px 0 0 12px; line-height: 1;">
                            21.05.2020, 12:35</p> 
                        </td><td style="vertical-align: top;padding-left: 50px;">
                          <span style="color: #256798; font-size: 8pt; line-height: 1;">9. <b>De către Utilizatorul</b> / By User / Пользователем</span>
                          <p style="font-size: 16px; margin: 4px 0 0 12px; line-height: 1;">Ion PETRESCU (IDNO : 0965729102349)</p> 
                        </td>  
                      </tr>
                      
                      <tr>
                      <td colspan="2">
                        <span style="font-size: 8pt; color: #256798; line-height: 1;">10. <b>Informații utile</b> / Useful information / Полезная информация</span>
                      </td>
                    </tr>
                    <tr>
                      <td colspan="2" style=" ">
                        <table style="width: 100%;   border: 1px solid #256798; border-spacing: 0px 5px !important; border-collapse: initial !important; table-layout: auto !important;" cellpadding="5">
                          <tbody>
                            <tr>
                              <td valign="top" style="width: 82px; padding-bottom: 0 !important;">
                                <img src="../template/images/qr-temp.png" width="65" height="65">
                                <img src="../template/images/triangle-left.png" height="65" style="float:right;">
                              </td>
                              <td valign="top" style="border-right: 1px solid #c5c5c5; padding-left: 0; padding-bottom: 0 !important;">
                                <p style="font-size: 7px; line-height: 1; margin-top: 0; color: #256798; margin-top: 0; margin-bottom: 5px;">
                                  Statutul Împuternicirii de Reprentare poate fi verificat online pe
                                  <b>www.mpower.gov.md</b> sau prin utilizarea codului QR cu telefonul
                                  mobil
                                </p>
                                <p style="font-size: 7px; line-height: 1; margin-top: 0; margin-bottom: 5px;">
                                  This Power of Attorney status of the invoice could be verified online
                                  at <b>www.mpower.gov.md</b> or by scanning the QR code with mobile
                                  phone.
                                </p>
                                <p style="font-size: 7px; line-height: 1; margin-top: 0; margin-bottom: 0px;">
                                  Проверка статуса данной доверенности можно произвести
                                  онлайн на <b>www.mpower.gov.md</b> или используя QR код с
                                  мобильного телефона
                                </p>
          
                              </td>
                              <td valign="top" style="padding-left: 7px; padding-right: 3px; border-right: 1px solid #c5c5c5; padding-bottom: 0 !important;">
                                <p style="font-size: 7px; color: #256798; line-height: 1; margin-top: 0; margin-top: 0; margin-bottom: 5px;">
                                  Registrul Împuternicirilor de Reprezentare în baza semnăturii electonice MPower este înregistrat la Centrul Național de Protecție a Datelor cu Caracter Personal cu numărul de
                                  înregistrare #0000077.
                                  
                                </p>
                                <p style="font-size: 7px; line-height: 1; margin-top: 0; margin-bottom: 5px;">
                                  The Register of Representation Powers based on the MPower electronic signature is registered at the National Center for Personal Data Protection with registration number
                                  #0000077.
                                </p>
                                <p style="font-size: 7px; line-height: 1; margin-top: 0; margin-bottom: 0px;">
                                  Реестр представительских полномочий на основе электронной подписи MPower зарегистрирован в Национальном центре защиты персональных данных под
                                  регистрационным номером #0000077.  
                                </p>
                              </td>
                              <td style="vertical-align: top; padding-bottom: 0; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" width="35"> 
                                <img src="../template/images/icon-ssignature.svg" alt="Signature" style="width: 35px; ">
                              </td>
                              <td valign="top" style=" padding-bottom: 0 !important; padding-left: 0; padding-right: 0; width: 150px; ">
                                <p style="font-size: 7px; color: #256798; line-height: 1; margin-top: 0; margin-top: 0; margin-bottom: 5px;">
                                  Semnat electronic în baza Legii Nr. 91 din 29.05.2014 privind semnătura electronică şi documentul electronic.
                                </p>
                                <p style="font-size: 7px; line-height: 1; margin-top: 0; margin-bottom: 5px;">
                                  Digitally signed based on Law no.91 from
                                  20.15.2014 on electronic signature and
                                  electronic document.
                                </p>
                                <p style="font-size: 7px; line-height: 1; margin-top: 0; margin-bottom: 0px;">
                                  Подписано электронной подписью на основании Закона 91 от 25.05.2014 об электронной подписи и электронном документе.
                                </p>
                              </td>
                            </tr>
                            <tr>
                              <td colspan="5" style="padding-top: 0px;padding-bottom: 0 !important;">
                                <table style="width: 100%;border-top: 1px solid #c5c5c5;border-spacing: 0px 5px !important;border-collapse: initial !important;" cellpadding="5">
                                  <tbody>
                                    <tr>
                                      <td valign="top" style="width: 55px;padding-bottom: 0 !important;padding-top: 10px; padding-left: 0; ">
                                        <img src="../template/images/egov.png" style="width: 57px;"> 
                                      </td>
                                      <td valign="top" style=" padding-right: 0; padding-bottom: 0 !important;">
                                        <p style="font-size:7px; line-height: 1; margin-top: 0; margin-top: 0; margin-bottom: 5px; color: #256798;">
                                          Prestator al Registrului Împuternicirilor de Reprezentare MPower este Instituția Publică Agenția de Guvernare Electronică
                                        </p>
                                        <p style="font-size: 7px; line-height: 1; margin-top: 0; margin-bottom: 5px">
                                          The service provider of Electronic Authorization Registry MPower is the public institution Moldova e-Governance Agency
                                        </p>
                                        <p style="font-size: 7px; line-height: 1;margin-top: 0; margin-bottom: 0">
                                          Поставщиком Электронного Реестра Полномочий MPower является гос. учреждение Агенство Электронного Управления Молдовы
                                        </p>
                  
                                      </td>
                                      <td valign="top" style="padding-right: 0px;padding-left: 5px;border-right: 1px solid #c5c5c5;padding-bottom: 0 !important;width: 155px;">
                                        <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0; font-size: 7px; line-height: 1.4; display: table">
                                          <img src="../template/images/location.png" alt="" style="vertical-align: middle; display: table-cell; width: 17px; margin-right: 5px;">
                                          <span style="display: table-cell; vertical-align: top;">
                                            mun. Chișinău, str. Pușkin 42B, MD-2012 42B, str Pușkin, Chișinău, MD-2012 мун. Кишинэу, ул. Пушкина 42Б, MD-2012
                                          </span>
                                        </p>
                                        <p style="font-size: 7px; margin-top: 0; margin-bottom: 0; line-height: 1.1;">
                                          <img src="../template/images/id.png" alt="" style="vertical-align: middle; width: 17px; margin-right: 5px;">
                                          <span>IDNP 1010600034203</span>
                                        </p> 
                                      </td>
                                      <td valign="top" style="padding-left: 8px;padding-bottom: 0 !important;">
                                        <p style="font-size: 7px; line-height: 1; margin-top: 0; color: #256798; margin-top: 0; margin-bottom: 5px">
                                          Pentru asistență la utilizarea MPower Vă rugăm să contactați serviciul suport clienți.
                                        </p>
                                        <p style="font-size: 7px; line-height: 1; margin-top: 0; margin-bottom: 5px;">
                                          Please contact our cllient support service for assistence in using MPower.
                                        </p>
                                        <p style="font-size: 7px; line-height: 1; margin-top: 0; margin-bottom: 5px">
                                          За помощью в работе с MPower пожалуйста обращайтесь в службу поддержки.
                                        </p> 
                                      </td> 
                                      <td valign="top" style="padding-left: 2px;padding-bottom: 0 !important;width: 101px;">
                                        <p style="font-size: 7px; margin-top: 0; line-height: 1.1;">
                                          <img src="../template/images/email.png" alt="" style="vertical-align: middle; width: 17px; margin-right: 5px;">
                                          <span>suport.mpower@gov.md</span>
                                        </p>
                                        <p style="font-size: 7px; margin-top: 0; line-height: 1.1;">
                                          <img src="../template/images/phone.png" alt="" style="vertical-align: middle; width: 17px; margin-right: 5px;">
                                          <span>+373 22 820023</span>
                                        </p>
                                      </td>
                                    </tr>
                                  </tbody>
                                </table>
                
                              </td>
                            </tr>
                          </tbody>
                          
                        </table>
        
                      </td>
                    </tr>
                    <tr>
                      <td colspan="2"></td>
                    </tr>
                    
                    <!-- <tr>
                      <td colspan="2">
                        <table style="width: 100%; border-top: 1px solid #a9a9a9; margin-top: 5px !important;"> 
                          <tr>
                            <td valign="top">
                              <p style="font-size: 10px; line-height: 1.1; min-height: 25px;">
                                <b style="font-weight:700;">Serviciul suport clienți</b> / Customer support service / Служба поддержки клиентов
                              </p>
                              <p style="font-size: 10px; line-height: 1.1;">
                                <img src="../template/images/icon-email.svg" alt="" style="vertical-align: middle; width: 17px; margin-right: 5px;">
                                <span>mpower.gov.md</span>
                              </p>
                              <p style="font-size: 10px; line-height: 1.1;">
                                <img src="../template/images/icoon-phone.svg" alt="" style="vertical-align: middle; width: 17px; margin-right: 5px;">
                                <span>+373 22 820000</span>
                              </p>
                            </td>
                            <td valign="top">
                              <p style="font-size: 10px; line-height: 1.1; min-height: 25px;">
                                <b style="font-weight:700;">IDNO</b> / ID / Идентификационный номер
                              </p>
                              <p style="font-size: 10px; line-height: 1.1;">
                                <img src="../template/images/icon-id.svg" alt="" style="vertical-align: middle; width: 17px; margin-right: 5px;">
                                <span>1010600034203</span>
                              </p>
                            </td>
                            <td valign="top">
                              <p style="font-size: 10px; line-height: 1.1; min-height: 25px;">
                                <b style="font-weight:700;">Adresa juridică</b> / Address / Юридический адрес
                              </p>
                              <p style="font-size: 10px; line-height: 1.1; display: table">
                                <img src="../template/images/icon-location.svg" alt="" style="vertical-align: middle; display: table-cell; width: 17px; margin-right: 8px;">
                                <span style="display: table-cell; vertical-align: top;">mun. Chișinău, str. Pușkin 42B, MD-2012 
                                  42B, str Pușkin, Chișinău, MD-2012, Republic of Moldova
                                  мун. Кишинэу, ул. Пушкина 42Б, MD-2012</span>
                              </p>
                            </td>
                          </tr>
                        </table>
                      </td>
                    </tr> -->
                   </tbody>
                  </table>
                </td>
  
                
              </tr>
  
  
              <!-- remove 
              <tr>
                <td colspan="2">
                  <span style="font-size: 8pt; line-height: 1;">7. <b>Informații utile</b> / Useful information / Полезная информация</span>
                </td>
              </tr>
              <tr>
                <td colspan="2" style="border-bottom: 1px solid #333; padding-top: 5px;">
                  <table style="width: 100%;" cellpadding="5">
                    <tr>
                      <td valign="top" style="width: 15%;">
                        <img src="../template/images/qr-temp.png" width="70" height="70">
                        <img src="../template/images/triangle-left.png" style="float:right;"/>
                      </td>
                      <td valign="top">
                        <p style="font-size: 6pt; line-height: 1; margin-top: 0;">
                          Statutul Împuternicirii de Reprentare poate fi verificat online pe
                          www.mpower.gov.md sau prin utilizarea codului QR cu telefonul
                          mobil
                        </p>
                        <p style="font-size: 6pt; line-height: 1;">
                          This Power of Attorney status of the invoice could be verified online
                          at www.mpower.gov.md or by scanning the QR code with mobile
                          phone.
                        </p>
                        <p style="font-size: 6pt; line-height: 1;">
                          Проверка статуса данной доверенности можно произвести
                          онлайн на www.mpower.gov.md или используя QR код с
                          мобильного телефона
                        </p>
  
                      </td>
                      <td valign="top">
                        <p style="font-size: 6pt; line-height: 1; margin-top: 0;">
                          Registrul Împuternicirilor de Reprezentare în baza semnăturii electonice
                          MPower este înregistrat la Centrul Național de Protecție a Datelor cu
                          Caracter Personal cu numărul de înregistrare #0000077-001.
                          
                        </p>
                        <p style="font-size: 6pt; line-height: 1;">
                          Registrul Împuternicirilor de Reprezentare în baza semnăturii electonice
                          MPower este înregistrat la Centrul Național de Protecție a Datelor cu Caracter
                          Personal cu numărul de înregistrare #0000077-001.
                        </p>
                        <p style="font-size: 6pt; line-height: 1;">
                          Registrul Împuternicirilor de Reprezentare în baza semnăturii electonice
                          MPower este înregistrat la Centrul Național de Protecție a Datelor cu Caracter
                          Personal cu numărul de înregistrare #0000077-001.</p>
                      </td>
                      <td valign="top">
                        <img src="../template/images/icon-ssignature.svg" alt="Signature" style="float: right; margin: 20px 10px; ">
                        <p style="font-size: 6pt; line-height: 1; margin-top: 0;">
                          Semnat electronic în baza Legii Nr. 91 din
                          29.05.2014 privind semnătura electronică şi
                          documentul electronic. 
                        </p>
                        <p style="font-size: 6pt; line-height: 1;">
                          Digitally signed based on Law no.91 from
                          20.15.2014 on electronic signature and
                          electronic document. 
                        </p>
                        <p style="font-size: 6pt; line-height: 1;">
                          Подписано электронной подписью на основании Закона 91 от
                          25.05.2014 об электронной подписи и электронном документе.
                        </p>
                      </td>
                    </tr>
                  </table>
  
                </td>
              </tr>
              <tr>
                <td colspan="2">
                  <table style="width: 100%;">
                    <tr>
                      <td valign="top">
                        <p style="font-size: 10px; line-height: 1.1; min-height: 25px;">
                          <b style="font-weight:700;">Serviciul suport clienți</b> / Customer support service / Служба поддержки клиентов
                        </p>
                        <p style="font-size: 10px; line-height: 1.1;">
                          <img src="../template/images/icon-email.svg" alt="" style="vertical-align: middle; width: 17px; margin-right: 5px;">
                          <span>mpower.gov.md</span>
                        </p>
                        <p style="font-size: 10px; line-height: 1.1;">
                          <img src="../template/images/icoon-phone.svg" alt="" style="vertical-align: middle; width: 17px; margin-right: 5px;">
                          <span>+373 22 820000</span>
                        </p>
                      </td>
                      <td valign="top">
                        <p style="font-size: 10px; line-height: 1.1; min-height: 25px;">
                          <b style="font-weight:700;">IDNO</b> / ID / Идентификационный номер
                        </p>
                        <p style="font-size: 10px; line-height: 1.1;">
                          <img src="../template/images/icon-id.svg" alt="" style="vertical-align: middle; width: 17px; margin-right: 5px;">
                          <span>1010600034203</span>
                        </p>
                      </td>
                      <td valign="top">
                        <p style="font-size: 10px; line-height: 1.1; min-height: 25px;">
                          <b style="font-weight:700;">Adresa juridică</b> / Address / Юридический адрес
                        </p>
                        <p style="font-size: 10px; line-height: 1.1; display: table">
                          <img src="../template/images/icon-location.svg" alt="" style="vertical-align: middle; display: table-cell; width: 17px; margin-right: 8px;">
                          <span style="display: table-cell; vertical-align: top;">mun. Chișinău, str. Pușkin 42B, MD-2012 
                            42B, str Pușkin, Chișinău, MD-2012, Republic of Moldova
                            мун. Кишинэу, ул. Пушкина 42Б, MD-2012</span>
                        </p>
                      </td>
                    </tr>
                  </table>
                </td>
              </tr>
            -->
            </table>
  
          </td>
        </tr>
      </table>
      <!-- Full Bleed Background Section : END -->
      <!--[if mso | IE]>
      </td>
      </tr>
      </table>
      <![endif]-->
    </center>
  </body>
  </html>