Exemple

Au fost realizate mai multe exemple contextuale pentru a arăta aplicarea practică a ghidului de stil vizual pentru serviciile electronice guvernamentale. Mai jos este o lista de pagini pentru urmatoarele site-uri: servicii.gov.md, mpass.gov.md, mpay.gov.md, msign.gov.md și date.gov.md

Ghidul de stil vizual a fost realizat cu titlu de recomandare a unui set de bune practici. Exemplificarea cu diverse pagini deja existente și folosirea elementelor în diferite contexte și combinatii fată de celelalte elemente ale paginii, va servi ca exemplu de bune practici pentru rezolvarea diferitor sarcini care pot apărea în contextul noilor pagini.

Pe parcurs mai pot apărea noi elemente și recomandări.